Make your own free website on Tripod.com
 
 
Program Seminar Pendidikan Sempena Perayaan Jubli Emas Maktab Perguruan Batu Lintang
17 - 18 Julai 1998
 
 
Tarikh Masa Tajuk Kertas Kerja Penceramah Pengerusi  Tempat
17.7.98 

Jumaat

8.00-8.30 Pendaftaran
-
En Mohd. Pauzi Mohd. Yusof  Luar Dewan Kuliah Baru MPBL
8.30-9.00 Kertas Kerja I 

Cabaran Pendidikan pada Abad ke 21. 

 

Tn Hj Mohamad Muda 

KPP Unit HEP BPG.

En.Seman Salleh Dewan Kuliah Baru MPBL
9.00-9.30 Kertas Kerja II 

Era IT: Cabaran kepada Pendidikan dan Pembangunan Ummah Menjelang Abad ke 21.

En Razali Ismail 

Maktab Perguruan Kuala Terengganu.

En.Seman Salleh Dewan Kuliah Baru MPBL
9.30 - 10.00 Kertas Kerja III 

Dari Literasi Komputer ke Kompetensi Teknologi: Reformasi Pendidikan Selanjutnya.

En Hong Kian Sam 

Universiti Malaysia Sarawak.

En.Seman Salleh Dewan Kuliah Baru MPBL
10.15-11.30 Perasmian dan ucaputama oleh Pengarah Pendidikan Sarawak  Pengarah Pendidikan Sarawak En.Razali Yu Dewan Kuliah Baru MPBL
11.30 Jamuan 

Dewan Brooke MPBL

2.30-3.00 Kertas Kerja IV 

Sikap Pentadbir terhadap Penggunaan Komputer dalam Pengurusan Sekolah

Dr Abang Ahmad Ridzuan 

Universiti Malaysia Sarawak

En.Ibrahim Takip Dewan Kuliah Baru MPBL
3.00-3.30 Kertas Kerja V 

Smart Use of IT in the Teacher Training College and Some Potential Barriers to its Implementations.

En Devadason Robert Peter 

Maktab Perguruan Batu Lintang.

En.Ibrahim Takip Dewan Kuliah Baru MPBL
3.30-4.00 Kertas Kerja VI 

Strategi Menangani Tekanan di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Zon A di Bahagian Kuching/ 

Samarahan, Sarawak 

- Satu Tinjauan

En Mohd Razali bin Othman/En Abg Mat Ali Abg Masagus 

Universiti Malaysia Sarawak.

En.Saidon Mat Dewan Kuliah Baru MPBL
17.7.98 

Jumaat

4.00-4.30 Kertas Kerja VII 

Penggunaan Perpustakaan di kalangan Guru Pelatih Semester Tiga: Satu Tinjauan.

Jayaseelan Muniandy Maktab Perguruan Mohd Khalid En.Saidon Mat Dewan Kuliah Baru MPBL
18.7.98 

Sabtu

8.15-8.45 Kertas Kerja VIII 

Cognitive Conceptions of Learning: Implications for Teaching & Learning.

Cik Mary Wong Maktab Perguruan Batu Lintang Pn. Ivy Teo Dewan Kuliah Baru MPBL
8.45-9.15 Kertas Kerja IX 

Kajian Tentang Kemahiran Berfikir secara Kritis & Kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah.

En Rafiei Mustapha Jemaah Nazir Sekolah Sarawak. En.Wong Hiong Foo Dewan Kuliah Baru MPBL
9.15-9.45 

 

Kertas Kerja X 

The Concept Map: A Powerful Cognitive Tool.

Cik Mary Wong Maktab Perguruan Batu Lintang. Pn.Ivy Teo Dewan Kuliah Baru MPBL
9.45-10.15 Jamuan 

Dewan Brooke MPBL

10.15-10.45 Kertas Kerja XI 

Masalah Disiplin Pelajar dan Penyelesaiannya dari Perspektif Pengetua Sekolah.

Pn Azizah Lebai Nordin 

Universiti Malaya.

Pn.Nur Juliana Abdullah Dewan Kuliah Baru MPBL
10.45-11.15 Kertas Kerja XII 

Perkembangan pemikiran matematik pada peringkat awal kanak-kanak: Satu Pendekatan Konstruktif

Cik Angela Anthonysamy 

Universiti Malaysia Sarawak

Pn.Nur Juliana Abdullah Dewan Kuliah Baru MPBL
11.15-11.45 Kertas Kerja XIII 

Kesan Pendekatan Penyelesaian Masalah ke atas Pencapaian Matematik dan Sikap Terhadap Matematik.

En Foo Kien Kheng 

Maktab Perguruan Sains Bintulu

En.Lee Gim Keit Dewan Kuliah Baru MPBL
11.45-12.15 Kertas Kerja XIV 

Education Challenges of the 21st Century: Establishing Education-Business Partnership and its Implications for the Restructuring of Schools.

En Shahri Abdul Rahman 

University of Western Australia

En.Mohd.Kaderi b. Fadzil Rahman Dewan Kuliah Baru MPBL
 

Last updated: 13 July, 1998
URL:http://members.tripod.com/~Devadason/seminar/seminar.html
E-mail:drobertp@tm.net.my