Make your own free website on Tripod.com

Penyelidikan Bahagian Pendidikan Guru

Title List | Subject List

Hal Ehwal Pelatih

Title

Penyelidik

Tahun

1.

   

2.

   

3.

   

 

Teknologi Maklumat

Title

Penyelidik

Tahun 

1. Empowering Student Teachers To Communicate

Ideas Using IT

Devadason Robert Peter

1999

2.

 

 

3.

   

 

Bahasa Melayu

Title

Penyelidik

Tahun

1. Kajian Ujian Diagnostik Untuk Mengesan Kelemahan Bacaan Bahasa Malaysia Tahun Dua

Tay Meng Guat

1998

2. Persepsi Pelajar Sekolah Bestari Tentang Pengajaran Pembelajaran Bahasa Melayu

Razali bin Haji Yu

1999

3.

   

4.

   

 

Bahasa Inggeris

Title

Penyelidik

Tahun

1. Conferencing Sessions In "KKB (Kerja Kursus Berportfolio)". How Do Trainees View Them?

Angela Chung, Angelia Lee, Fraulein Angking

1999

2.

   

3.

   

4.

 

 

 

Sains

Title

Penyelidik

Tahun

1. ????? ????? ???? ???? Concerns And Levels Of Use

Tan Ming Tang

1998

2. Satu Kajian Mengenai Kerangka Alternatif Pelajar-Pelajar Sains Tingkatan Empat

Mary Wong Siew Lian, Chin Teoi Peng

1999

3.

   

4.

   

 

Matematik

Title

Penyelidik

Tahun

1. Masalah Dan Sikap Murid-Murid Tahun Lima Terhadap Penyelesaian Matematik KBSR: Satu Kajian Di SRB St. Faith Kenyalang, Kuching

Lim Poh Moi

1998

2.

   

3.

   

 4.

 

 

 

Kajian Sosial

Title

Penyelidik

Tahun

1. Refleksi Praktikum 1: Persepsi Guru Pelatih Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Kajian Tempatan

Saidon Bin Mat

1998

2. Satu Percubaan Penghasilan KKB Kajian Tempatan Dalam Bentuk CD-ROM

Ravi Gopal

1999

3. Kefahaman Dan Amalan Unsur Patriotisme Melalui Mata Pelajaran Sejarah Di Sekolah Menengah Atas

Haminah bte Suhaibo

1999

 

Agama  dan Moral

Title

Penyelidik

Tahun

1.

   

2.

   

3.

   

 
 Pendidikan 

Tajuk

Penyelidik

Tahun

1. Persepsi Guru Pembimbing Terhadap Peranan Sebagai Mentor: Satu Tinjauan Praktikum III

Siti Zohara bt. Yassin, Abdul Malek b. Mohd. Tahir, Junaidi b. Zulkipli, Ivy Teo

1998

2. Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Kritis Dan Kreatif Secara Penyebatian Dalam Pengajaran Guru Pelatih MPBL Semasa Praktikum II

Asmah@Rajemah bt. Othman, Abdul Malek Mohd. Tahir, Sufiah Suut

1998

3. Penggunaan Kemahiran Berfikir Kritis Dan Kreatif (KBKK) Secara Penyebatian Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Guru-Guru SRB(A) Madrasah Datuk Haji Abdul Kadir Hassan Kuching, Sarawak

Asmah@Rajemah bt. Othman

1998

4. Persepsi Guru Pelatih Terhadap Pementoran Mentor (Guru Pembimbing) Sekolah Semasa Praktikum

Abdul Malek Tahir, Siti Zohara Yassin

1999

 

Umum

Tajuk

Penyelidik

Tahun

1. The Concerns Of Lecturers Of Batu Lintang Teachers’ College

Toh Wah Seng, Wong Hiong Foo

1998

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

 


 
   please contact the Unit Data dan Penyelidikan, DPPP, BPG Kementerian Pendidikan Malaysia

 Reference Division - tel. 03- 2507304; e-mail: azhar 2020@hotmail.com

Last updated : 26 April 2000

Home