Make your own free website on Tripod.com

Kurikulum Tersembunyi: Hubungan Sekolah, Guru Dan Pelajar
1998
Maktab Perguruan Batu Lintang
Wong Hiong Foo
wonghf@tm.net.my

Dalam usaha mencapai Wawasan 2020, pelbagai program telah dirancang dan dilaksanakan dalam bidang pendidikan. Ini adalah kerana bidang pendikan memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan masa depan negara. Sistem pendidikan yang berkesan dan bersesuaian dengan kehendak negara akan menentukan pengeluaran para rakyat serta pemimpin yang berkebolehan untuk usaha memajukan negara ke ambang abad ke-21.

 

Kandungan:

 1. Pengenalan
 2. Pengertian Kurikulum
 3. Jenis-jenis Kurikulum
 4. Kurikulum Tersembunyi
 5. Kajian-kajian Mengenai Kurikulum Tersembunyi Di Sekolah
 6. Kurikulum Tersembunyi Dan Kejayaan Pelajar Di Sekolah
 7. Kurikulum Tersembunyi Dan Peranan Pekerjaan
 8. Kurikulum Tersembunyi Dan Persepsi Pengetahuan
 9. Kurikulum Tersembunyi Dan Konsep Kendiri
 10. Peranan Sekolah Dan Guru
 11. Rumusan