Make your own free website on Tripod.com

Pembangunan Masyarakat: Ciri-Ciri Kejayaan Dan Halangan. Apakah Fungsi Kepimpinan Yang Dikatakan Proaktif?
1998
Maktab Perguruan Batu Lintang
Mohd. Suib bin Haji Maknun
msuib@tm.net.my

Kepimpinan secara amnya adalah satu seni atau proses mempengaruhi orang supaya mereka dapat berusaha secara sukarela ke arah pencapaian matlamat bersama – Koontz dan O’Donnel, 1976

 

Kandungan:

  1. Pengenalan Kepada Konsep Pembangunan Masyarakat
  2. Fungsi Kepimpinan Yang Proaktif
  3. Ciri-Ciri Kejayaan Dan Halangan Dalam Pembangunan Masyarakat
  4. Kesimpulan