Make your own free website on Tripod.com

Mengajar Kemahiran Menyoal Kepada Pelajar
1994
Maktab Perguruan Batu Lintang
Nur Juliana Abdullah
nurja@tm.net.my

Menyoal atau bersoal jawab sering menimbulkan masalah kepada pelajar-pelajar sama ada dalam kelas KBSR ataupun KBSM. Apabila pelajar ditanya sama ada mereka mempunyai soalan atau tidak, mereka akan berdiam diri atau memberitahu tidak mempunai soalan. Adakah benar pelajar-pelajar tidak mempunyai soalan untuk ditanya tidaklah dipastikan. Namun satu soalan yang boleh menimbulkan disini ialah adakah guru telah mengajar kemahiran memyoal kepada pelajar-pelajar di dalam kelas?

 

Kandungan:

  1. Pendahuluan
  2. Kelemahan Pengajaran Kemahiran Bersoal Jawab
  3. Aktiviti-aktiviti untuk Soal Jawab dalam Kelas
  4. Penutup