Make your own free website on Tripod.com

Pelaksanaan Kemahiran Hidup Bersepadu Pilihan Pertanian Di Sekolah-Sekolah Menengah Negeri Sarawak
1994
Maktab Perguruan Batu Lintang
Tengku Adli Raja Omar
adli@tm.net.my

Tumpuan utama Wawasan 2020 adalah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju berasaskan perindustrian moden. Oleh itu di mana-mana sahaja sekarang ini kita sering mendengar orang memperkatakan pengalihan fokus ekonomi daripada bidang pertanian kepada bidang perindustrian. Tetapi nampaknya kerajaan kita sedar serta tidak melupakan kepentingan sektor pertanian sebagai sumber pemakanan rakyat oleh itu bidang pertanian turut diberi keutamaan dalam agenda pembangunan negara. Selain itu, mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Pilihan Pertanian di sekolah-sekolah dijadikan wadah untuk mencapai hasrat tersebut. Kesepaduan antara perindustrian dan pertanian telah diadun dalam satu mata pelajaran.

 

Kandungan:

  1. Pendahuluan
  2. Tujuan Kajian
  3. Rekabentuk Kajian
  4. Persampelan
  5. Dapatan Kajian
  6. Kesimpulan dan Cadangan