Make your own free website on Tripod.com

Menilai Keberkesanan Kurikulum Melalui Sistem Maklumat Praktikum Model MPBL
1994
Maktab Perguruan Batu Lintang
Akbar bin Ibrahim
akbar@tm.net.my

Kurikulum maktab boleh dibahagi kepada beberapa komponen: teras yang terdiri daripada mata pelajaran pendidikan dan pengkhususan, bidang penyuburan yang terdiri daripada mata pelajaran bukan pengkhususan dan aspek kokurikulum. Praktikum adalah satu komponen wajib yang memberi peluang kepada maktab menilai kebolehan pelatih menghadam dan melaksanakan ajaran dan penerimaan dari bilik kuliah ke dalam bilik darjah. Wajarlah kalau praktikum dilihat sebagai persediaan untuk pelatih mengendalikan kelas dengan sendiri.

 

Kandungan:

  1. Pengenalan
  2. Pembinaan Sistem Maklumat Praktikum
  3. Gerakerja Kokurikulum
  4. Komponen Teras
  5. Pendedahan Kepada Persediaan Untuk Latihan Mengajar
  6. Pengurusan Praktikum Dan Amalan Penyeliaan
  7. Penutup