Make your own free website on Tripod.com

Analisis Markah Praktikum 1991 (Jun Okt) Semester 5 PSR PM MPBL
1992
Maktab Perguruan Batu Lintang
Chin Teoi Peng
ctp@tm.net.my

Praktikum yang dijalani oleh guru-guru pelatih dalam Semester 5 merupakan suatu kemuncak dalam latihan mereka sebagai bakal guru. Semasa praktikum, selain daripada mengetahui kelemahan dan kekuatan seorang guru pelatih secara individu, juga akan menunjukkan keberkesanan kursus-kursus yang dijalankan dalam maktab. Dalam analisa markah-markah praktikum kami harap akan mendapat maklumat-maklumat yang akan menolong dalam penilaian seseorang guru pelatih dalam praktikum yang akan datang.

 

Kandungan:

  1. Pendahuluan
  2. Cara untuk membuat analisa
  3. Rekod-rekod
  1. Keputusan
  2. Perbincangan
  3. Penutup