Make your own free website on Tripod.com

Projects/R&D 2000 


Sistem Pengurusan Bilik Komputer Terbuka 

 

Pengendalian Kursus menggunakan teknologi berasaskan Laman Web Interaktif 

 

Projek 'Pelajar sebagai penghasil ilmu menggunakan hipermedia', suatu usaha kolaboratif dengan pensyarah Jabatan Kajian Tempatan. 

 

Perisian Pengurus Jadual Waktu versi MS Windows

 


Last updated: 12 July, 2000
URL:http://members.tripod.com/~Devadason/projects.html
E-mail:drobertp@tm.net.my