Make your own free website on Tripod.com

Teknologi Maklumat (Asas Dinamika Guru)Semester 5
(15 jam)

Sukatan Pelajaran
Bil Pengetahuan Kemahiran Nilai/Catatan Peruntukan  
Masa
 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Persembahan Elektronik  

1.1 Pengenalan:  
Ciri-ciri kegunaan dan kelebihan  

1.2 Ciri-ciri persembahan yang baik dan berkesan  

1.3 Persembahan asas:  
      1.3.1 membina slaid  
      1.3.2 mempersembahkan slaid  

1.4 Integrasi grafik dan reka bentuk halaman  

1.5 Menggunakan alatan melukis (drawing tools)  
 

 • Mereka bentuk halaman slaid
 • Menggunakan alatan melukis bagi membentuk grafik di dalam halaman slaid
 • Menggunakan ciri-ciri persembahan yang baik dalam menghasilkan persembahan slaid
  
 

 

  
 
 

  
  
  
 

 • 'screen effect' dan 'timing order' ditekankan hanya sepintas lalu.
  
  
  
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

5 jam  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Rangkaian komputer  

2.1 Pengenalan:  
Ciri-ciri, kegunaan, dan kelebihan  

2.2 Konsep asas rangkaian  

      2.2.1 LAN  
      perkakasan: NIC  
      perisian: NOS  

      2.2.2 WAN  
      perkakasan modem  
      perisian komunikasi  

2.3 Internet  

     2.3.1 Perkhidmatan Internet  

     2.3.2 Penggunaan Internet dalam pendidikan  

     2.3.3 Kebaikan dan keburukan Internet  
 

 • Menyatakan konsep-konsep asas rangkaian komputer yang melibatkan LAN dan WAN 
  
 
 • Berkongsi maklumat antara komputer 
  
  
  
  
  
  
  
 
 • Menggunakan perkhidmatan Internet untuk mencapai maklumat 
  
  
  
  
 

  
  
  
 

 • Membincangkan perkongsian sumber dan maklumat 
  
  
  
 
 
 

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

4 jam  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

3 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan  

3.1 Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer  

3.2 Trenda dan Pembudayaan Teknologi dalam Pendidikan  
  
 
 
 
 
 
 

 • Mengenali jenis-jenis perisian PPBK 
 
 • Memilih perisian kursus PPBK yang sesuai dalam pengajaran pembelajaran 
 
 • Menggunakan perisian kursus PPBK dalam pengajaran pembelajaran 
 
 • Menggunakan bahan-bahan multimedia 
  
  
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 

4 jam  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
 

  
  
  
 

Isu-isu dalam teknologi maklumat  

4.1 Etika  

      4.1.1 Plagiat hakcipta  

      4.1.2 Penyalahgunaan komputer 
 

 • Membincangkan kesan penyalahgunaan komputer terhadap masyarakat. 
  
  

  
  

  
 

 • hakcipta sesuatu perisian 
  
  
  
 
 

  
  
 

2 jam  
  
  
  
  
  
 
 

  
  
 

 


Last updated: 17 June, 1998
URL:http://members.tripod.com/~Devadason/dpm5/sukpel.html
E-mail:drobertp@tm.net.my