Make your own free website on Tripod.com

Teknologi Maklumat (Asas Dinamika Guru)Rancangan Semester
Minggu Tajuk Rujukan  
Sukatan
Kaedah
15/6 - 19/6 
(1)
 
 
 
 
 
Perkenalan kepada kursus 

Perkenalan kepada PowerPoint 

Menjelajah PowerPoint 
 

1.1 

1.3

Kuliah 
Demonstrasi 
Hands-on 
 
 
 
22/6 - 26/6 
(2)
 
 
 
Integrasi Grafik 

Menggunakan Alatan Melukis 
 

1.4 

1.5 
3.1

Kuliah 
Demonstrasi 
Hand-on 
(Tugasan diberi)
29/6 - 3/7 
(3)
 
Ciri-ciri persembahan yang baik 
 
1.2 
 
Perbincangan 
Hands-on
6/7 - 10/7 
(4)
 
Guru pelatih menyiapkan tugasan 
 
Coaching 
 
13/7 - 17/7 
 (5)
Guru pelatih menyiapkan tugasan 
 
Coaching 
 
20/7 - 24/7
(6)
Persembahan oleh guru pelatih  Penilaian 
27/7 -31/7
(7)
Perkenalan kepada LAN & WAN 2.1 
2.2 
 
Kuliah  
Demonstrasi
3/8 - 7/8
(8)
Internet Asas 2.3 Kuliah 
Demonstrasi
10/8 -14/8
(9)
Internet Asas (samb) Hands-on
17/8 - 21/8
(10)
Pembentangan oleh guru pelatih 
Chat, CMC, VC
Penilaian 
Demonstrasi
24/8 - 28/8
(11)
Perkenalan kepada PPBK 
Kriteria menilai PPBK 
Trenda dan pembudayaan Teknologi Maklumat dalam Pendidikan
3.1 Demonstrasi 
Perbincangan artikel
1/9 - 4/9
(12)
Mengkaji dan menilai PPBK 3.2 Kerja Kumpulan
7/9 - 11/9
(13)
Pembentangan Penilaian
14/9 - 18/9
(14)
Plagiat hakcipta dan penyalahgunaan komputer 4.1 Perbincangan artikel
21/9 - 25/9
(15)
Ujian Ujian, Rumusan
 

Last updated: 17 June, 1998
URL:http://members.tripod.com/~Devadason/dpm5/rancsem.html
E-mail:drobertp@tm.net.my